Artiklar av Kari Bryge Ødegården

Om fellesverk – åndsverk skapt av flere opphavere i fellesskap | NIR 4/2021

Joint works - Copyrighted works prepared jointly by two or more authors