Artiklar av Hajo Michael Holtz

Marknadsrättsliga frågeställningar i samband med influencermarknadsföring | NIR 2/2022

Certain Market Law Issues in Connection with Influencer Marketing

EU-domstolen utvecklar sin syn på inbäddade länkar – en kommentar till mål C-392/19 VG Bild-Kunst | NIR 1/2022

The CJEU develops its view on embedded links – a comment on case C-392/19 VG Bild-Kunst

Förhållandet mellan immaterialrätt och otillbörliga affärsmetoder i Patent- och marknadsdomstolarna | NIR 1/2021

The relationship between intellectual property law and rules on unfair commercial practices in the Swedish Patent and Market Courts