Artiklar av Camilla Vislie

Lovdata-kjennelsen – om avveiningen mellom databasevernet og ytringsfriheten | NIR 3/2020

The Lovdata-case – on the balancing between database protection and freedom of speech

Popcorn Time – inndragning av domenenavn som følge av medvirkning til en straffbar handling | NIR 3/2020

Popcorn Time – loss of domain name as a result of complicity in a criminal act

Begrensningene i eneretten | NIR 1/2020

Limitations of copyright