Artiklar av Katarina Strömholm

Skyddsobjekt, skyddsbarhet, objektivitet/subjektivitet, bedömare och skyddsomfång – finns det utrymme för nationella variationer i en harmoniserad upphovsrättslig värld? | NIR 1/2020

Object of protection, protectability, objectivity vs subjectivity, norm of assessment and scope of protection – is there room for national variations in a harmonised world of copyright?