Artiklar av Soroosh Parsa

Informationsföreläggande i svensk rättspraxis | NIR 4/2019

The right of information in article 8 IPRED in Swedish case law