Artiklar av Miia-Mari Kasi

Upphovsrättslig rättspraxis i Finland åren 2010–2018, del III | NIR 2/2021

Finnish Copyright Caselaw 2010–2018, part III

Upphovsrättslig rättspraxis i Finland åren 2010–2018, del II | NIR 1/2021

Finnish Copyright Caselaw 2010–2018, part ii

Upphovsrättslig rättspraxis i Finland åren 2010–2018, del I | NIR 4/2019

Finnish Copyright Caselaw 2010–2018, part I