Artiklar av Daniel Holmdahl

Robot eller människa – vad spelar det för roll? En undersökning av kravet på mänskligt skapande inom upphovsrätten i ljuset av kreativ artificiell intelligens | NIR 4/2019

Robot or human being – does it matter? A study of the requisite for human creation within copyright in light of creative artificial intelligence