Artiklar av Dina Brask

Den norske patentlovens regler om tvungent verneting: I hvilken utstrekning omfattes rettighetssøksmål? | NIR 4/2019

The Norwegian Patent Act’s rules on exclusive legal venue: To what extent are entitlement cases covered?