Artiklar av Dan Stausholm Nielsen

Kommentar til Højesterets dom af 30. oktober 2017 (UfR 2018.516H): Er offentlig afspilning af CD’er og musik downloadet lokalt til brugerens enhed overføring til almenheden eller direkte offentlig fremførelse? | NIR 3/2019

A comment on the judgement of the Danish Supreme Court of October 30th 2017 (UfR 2018.516H). Is public playback of CDs and music downloaded to the user’s device a communication to the public or a public performance?