Artiklar av Per Kaare Nerdrum

Hva er ”rimelig godtgjøring” for en arbeidstakeroppfinnelse i følge Meklingsnemnda? | NIR 3/2019

What amounts to ”reasonable remuneration” for an employee’s invention according to the Norwegian Mediation Board?