Artiklar av Morten Smedal Nadheim

Rettsvern for lisensavtalen og rettsvernets omfang ved patenthavers konkurs | NIR 2/2019

Legal protection of the license agreement and the scope of the protection in the case of the patent holder’s bankruptcy