Artiklar av Ingvild Hanssen-Bauer

Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge 2016–2018 | NIR 1/2019

The developments of intellectual property in Norway 2016–2018

Utviklingen på immaterialrettsområdet i Norge 2014–2016 | NIR 6/2016

The Development in the Field of Intellectual Property Law in Norway during 2014–2016