Artiklar av Linn Rosengård

Behandlingen av varningsbrev enligt svensk marknadsföringsrätt. En möjlig balans mellan effektivitet och tillbörlighet? | NIR 2/2016

The Treatment of Cease and Desist Letters in Swedish Marketing Practices Law. A possible Balance between Efficiency and Fairness?