Artiklar av Tord Hestenes

Fem år med administrativ overprøving av varemerkeregistreringer | NIR 1/2016

Five Years of Administrative Procedure for Revocation of Trademark registrations in Norway