Artiklar av Sebastian Wärmländer

Kan digitala 3D-bilder skyddas som kataloger eller databaser? | NIR 1/2016

Can Digital 3D Pictures be Protected as Cataloges or Data Bases?