Artiklar av Sebastian Felix Schwemer

Dansk ophavsret til EU-retligt serviceeftersyn. Hvor går grænserne for ”dansk ophavsret”? | NIR 3/2018

A Service Check of the Danish Copyright Act under EU Law. How Far is the Actual Reach of ”Danish copyright”?

Kollektiv forvaltning i informationssamfundet og det nye regime under direktivet 2014/26/EU i Danmark | NIR 6/2015

Collective Management in the Information Society According to Directive 2014/26/EU in Denmark