Artiklar av David Johansson

Metoder för fastställande av immaterialrättsliga skadestånd | NIR 3/2021

Methods for determining intellectual property damages

Skadestånd enligt marknadsföringslagen | NIR 6/2014

Indemnity According to the Swedish Market Practices Act