Artiklar av Magnus Nilsson

Varumärkesrätt i förändring. Om varumärkets funktioner och funktionsanalys | NIR 1/2014

Trade Mark Law in Alteration. On the Functions of Trade Marks and Function Analysis