Artiklar av Monica Viken

Hvor effektive er de norske opphavsrettslige håndhevingsregler? | NIR 3/2019

How effective are the Enforcement Rules in the Norwegian Copyright Act?

Dokumentasjon for innarbeidet særpreg – i kjølvannet av de forenede saker C-217/13 og C-218/13 (Sparkassen) om fargemerker | NIR 6/2014

Documentation for Required Distinctive Character in the Aftermath of C-217/13-C-217/13 (Sparkassen) on Colour Trademarks