UPC på väg på riktigt!

Malin Keijser

Europarätt | Sverige | 3/11/2022

Efter många oförutsedda hinder på vägen är UPC nu slutligen på väg på riktigt! Den 19 januari startade Provisional Application Period (PAP) för UPC, under vilken alla förberedelser för att få Europas gemensamma patentdomstol på plats ska genomföras. Det bedöms krävas minst åtta månader för detta arbete, men sedan ska domstolen slutligen vara i gång! Det verkar faktiskt inte längre finnas något som kan hindra detta.

UPC på väg på riktigt!

Efter många oförutsedda hinder på vägen är UPC nu slutligen på väg på riktigt! Den 19 januari startade Provisional Application Period (PAP) för UPC, under vilken alla förberedelser för att få Europas gemensamma patentdomstol på plats ska genomföras. Det bedöms krävas minst åtta månader för detta arbete, men sedan ska domstolen slutligen vara i gång! Det verkar faktiskt inte längre finnas något som kan hindra detta. Läs mer på https://www.unified-patent-court.org/news/austria-closes-loop-protocol-provisional-application-upc-agreement-has-entered-force.

Exakt startdatum för domstolen kommer att bestämmas av vilket datum Tyskland slutligen ratificerar domstolsavtalet, vilket är det som formellt startar nedräkningen. Detta kommer att synkroniseras med förberedelsearbetet, så att domstolen säkert kommer att vara fullt färdig att hantera patentmål innan den startar. När domstolen väl har startats ska alla europeiska patent hanteras av UPC, och inte längre av de nationella domstolarna, förutsatt att patenthavaren inte har begärt ”opt-out” från systemet. Sådan begäran kommer sannolikt att kunna göras omedelbart efter Tysklands ratificering, så att de patenthavare som inte vill att deras patent ska hanteras av UPC har några månader på sig innan domstolen startas. Omedelbart efter Tysklands ratificering kommer det även att vara möjligt att få europeiska patent med enhetlig effekt (Unitary Patents) beviljade hos det europeiska patentverket (EPO). Läs mer på https://www.epo.org/law-practice/unitary.html

EU