Articles by Thomas Nyh

Rättighetsklarering vid film- och TV-utnyttjanden; TV- och sat/cab direktivens genomslag i praktiken | NIR 2/1996

The Handling of Rights for Film and TV Exploitation; the Effect of the TV and Sat/Cab Directives i Practice