Articles by Katariina Rajala

Rätten att framställa exemplar och temporär lagring i nätverksmiljö. | NIR 1/1999

The right to produce copies and temporary storage in a digital net-environment

Tekniska skyddsmetoder i WIPO-fördraget och i EG-direktivförslaget | NIR 3/1998

Technical means of the protection in the WIPO-treaty and in the proposed EC-directice