Articles by Eiríkur Tómasson

Værk og værkshøjde | NIR 4/2001

The work and its level of creativity

Digital teknologi. Konsekvenser for retsreglerne og retsgåndhævelsen for musik og film | NIR 3-4/1997

Digital technology - its concequences for the law and its application to music and film