Articles by Raimo Vikström

Vad sker med närstående rättigheter? | NIR 6/2003

What is happening to neigbouring rights?

Närstående rättigheter – artisters och producenters rätt | NIR 4/1992

Neighbouring Rights – the Rights of Artists and Producers