Articles by Michael Plogell

Undantag i ensamrätten till följd av internationell trafik | NIR 5/2003

Exclusion to the exclusive right in consequence of international traffic

Upphovsmannen | NIR 1/1999

The Author

Debatt. En gökunge i upphovsrätten? | NIR 3/1996

Debate. A Young Cuckoo in Copyright?

Debatt. Produktansvarets relation till varumärkeslicensrätten | NIR 1/1995

Debate. The Relation between Product Liability and Trademark Licencing Law