Articles by Joachim Enkvist

Renommésnyltning i den finska marknadsdomstolens rättspraxis | NIR 2/2014

Exploitation of goodwill in Case Law from the Finnish Market Court

Renommésnyltning i finsk rättspraxis. Kommentar till MD 121/12 (Granströms) | NIR 6/2013

Taking Undue advantage of Another’s Firm or Trademark. A Comment to the Decision of the Market Court MD 121/12 (Granström)

Ur finsk rättspraxis | NIR 6/2013

Finnish Case Law

Håller TV-tittande på att bli upphovsrättsligt förkastligt – rentav kriminaliserat? | NIR 1/2008

Is televiewing within an ace of becoming copyrightreprehensible – even criminalized?