Articles by Viveca Still

Vad har hänt åren 2017–2019 i Finland? | NIR 1/2020

Developments (in the copyright sector) in Finland 2017–2019

DSM-direktivets förverkligande i Norden | NIR 1/2020

Transposition of the DSM directive in the Nordic countries

Drm och användarhänsyn | NIR 6/2009

Digital rights management from a user perspective

Upphovsrättens expansion | NIR 1/2003

The expansion of copyright