Articles by Per Josefson

Tidsbegränsat varumärkesskydd för originalläkemedel – när det offentliga betalar väger immaterialrätten lätt | NIR 3/2009

Limitation in time for trade mark protection of original pharmaceuticals – when the costs are carried by the pubic sector, intellectual property rights are neglected

Patent på datorprogram – en fråga om patentkravens bredd | NIR 1/1998

Patent protection of Computer Programmes – the Scope of the Patent Claims