Articles by Rasmus Arler Bogetoft

Statistiske perspektiver på erstatning for yderligere skade ved immaterialretskrænkelser | NIR 1/2022

Statistical perspectives on damages for lost profits in IPR matters

Substitutions- og præferenceskade. En alternativ forståelse af tabsposterne afsætningstab og markedsforstyrrelse | NIR 4/2021

Substitution and preference harm: An alternative understanding of the loss categories lost sales and market interference