Articles by Anton Ylikallio

Musikalisk sampling som användarrätt enligt EU-rätten | NIR 3/2021

Musical sampling as a user’s right in EU law