Articles by Lise Østerborg

To diplomatiske konferencer om det kommende EF-patentsystemstatus 1990 | NIR 1/1990

Two Diplomatic Conferences on the Future EC Patent system Status in 1990

Valgmuligheder for Danmark og konsekvenser af dansk tilslutning til internationale varemærkeregistreringssystemer | NIR 2/1989

Options and Consequences for Denmark of a Danish Adherence to International Trade Mark Registration Systems

Litteratur | NIR 2/1989

Literature

Harmonisering av patentret inden for WIPO. | NIR 3/1988

Harmonisation for Patent Law within WIPO.

Nyt om nyhedsskånefrist | NIR 4/1985

News about the News Grace Period

Indledende bemærkninger til indførelse af brugsmønsterbeskyttelse i Danmark | NIR 1/1984

Some Remarks Concerning Introduction of Protection for Utility Models in Denmark