Articles by Anna Hammarén

Upphovsrätten ur ett yttrandefrihetsperspektiv | NIR 4/2023

Copyright from a Freedom of Expression Perspective

Ur svensk rättspraxis | NIR 4/2020

Swedish case law

Fotografirätt. Särskilt om skyddet för fotografier utan verkshöjd | NIR 3/2017

Protection of Photographs. With a Focus on Photographs Which are not Photographic Works